Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek

Sympozjum "Młodzi. Technika. Przemysł." to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez młodych… dla młodych. Celem jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń między środowiskami akademickimi, organizacjami technicznymi i szeroko pojętym przemysłem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców dajemy im możliwość współpracy z ambitnymi inżynierami i technikami zrzeszonymi w organizacjach technicznych oraz szansę dotarcia do studentów kierunków technicznych. To jednocześnie próba odpowiedzi na nowe wymogi rynku pracy i wyzwania jakie stawia to przed organizacjami technicznymi. To także próba stworzenia ogólnopolskiego forum do dyskusji na tematy szeroko pojętej gospodarki.


Uczestnicy będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie warsztatów technicznych prowadzonych przez wybranych partnerów przemysłowych.


W trakcie sympozjum poruszone zostaną tematy aktywizacji młodzieży, wciągnięcia ich w działalność społeczną i zawodową, współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy. Zaplanowano debaty w trakcie których podjęta zostanie próba zidentyfikowania obecnych problemów we współpracy między firmami, stowarzyszeniami technicznymi i uczelniami oraz postawienia diagnozy i wniosków na przyszłość. W panelach wezmą udział eksperci każdej ze stron, prezentując kompletny obraz problemu.


Pracodawcy będą mieli okazję do przedstawienia swoich oczekiwań wobec młodych inżynierów, zaś studenci będą mogli zorientować się w ofercie i potrzebach firm. Będzie to też okazja to spotkań przedstawicieli biznesu i szczecińskich uczelni.


Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wypromowania Szczecina i województwa zachodniopomorskiego jako miejsca dialogu między nauką, techniką i biznesem oraz lidera w stawianiu na młodych ludzi na rynku pracy. Z pewnością będzie to silny akcent promujący Szczecin jako silny ośrodek naukowo-dydaktyczny, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przemysłu, jak również będzie to odpowiedź na problem bezrobocia i niskiej stopy industrializacji w naszym regionie.