Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 obrazekobrazekobrazekobrazekobrazek


Opis wydarzenia – Sympozjum Młodzi. Technika. Przemysł. 2018

Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł 2018” (MTP 2018) to trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego przez młodzież reprezentującą organizacje Institute of Electrical and Electronics Engineers, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną.


Głównym celem sympozjum jest kontynuacja współpracy i wymiany doświadczeń między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi oraz szeroko pojętym przemysłem.


Tegoroczne sympozjum odbędzie się pod hasłem „Energetyka: Zasoby. Technologia. Trendy” Połączone zostaną siły młodych ludzi z trzech wydziałów – Elektrycznego i Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.