Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W skład Rady Programowej wchodzą:

  • dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
  • dr inż. Agnieszka Deja Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie
  • prof. dr hab. Ryszard Pałka Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • prof. dr hab. inż. Stefan Domek Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • dr Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • dr inż. Marcin Wardach Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ds. praktyk studenckich