Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program Sympozjum

Dzień 1 - 08.03.2018 r. (czwartek): 


W godzinach 9:00 - 15:00 w foyer audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego dostępne będą do zwiedzania stoiska firm w ramach Targów Praktyk Wydziału Elektrycznego, kół naukowych oraz organizacji związanych z branżą elektryczną.


8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników i gości


9:00 – 10:00 – uroczyste rozpoczęcie MTP 2017


10:00 – 11:00 – blok 1 – wykłady inaugurujące 


11:00 – 11:30 – przerwa kawowa, zwiedzanie stanowisk Targów Praktyk WE


11:30 – 11:45 – prezentacja Sponsora Strategicznego


11:45 – 13:15 – panel dyskusyjny


13:15 – 13:30 – przerwa kawowa 


13:30 – 14:00 – panel sponsorski


14:00 – 15:00 –  blok 2 - wykłady


15:00 – 16:00 – obiad 


16:00 – 17:00 – podsumowanie i zakończenie głównego dnia imprezy


19:30  – … – uroczysta kolacja
Dzień 2 - 09.03.2018 r. (piątek):


08:00 - 09:00 – śniadanie


10:00 – 12:00 – Workshop (prezentacje, plakaty, konkurs)


12:00 – 14:00 – szkolenia lub warsztaty


14:00 – 14:30 – przerwa obiadowa


14:30 – 16:30 – szkolenia lub warsztaty


16:30 – 16:45 – przerwa kawowa


16:45 – 18:30 – szkolenia lub warsztaty


20:00  – … – kolacja i impreza integracyjna


Dzień 3 - 10.03.2018 r. (sobota):


08:00 – 9:00 – śniadanie


09:00 – 10:00 – wykwaterowanie


10:00 – 15:00 – zwiedzanie laboratoriów ZUT, firm wspierających, zwiedzanie Szczecina